VEJLE FJORD, TRELDE NÆS

Omkring Trelde Næs har jeg tilbragt mange dejlige timer, vel op mod halvdelen af den tid jeg har brugt på fisketure til Vejle Fjord. Derfor kan det vel heller ikke komme som en overraskelse, at det også er her, jeg har fanget de fleste fisk i fjorden. Trelde Næs er simpelthen stedet. På alle tider af året kan der fanges fisk og i stort set alt slags vejr. I frostvejr i januar, i en efterårskuling, østenvind og grumset vand og stille sommernætter. Ja, jeg kunne blive ved. Gode minder kan ingen tage fra dig, men jeg må også sige, at der har været lige så mange tomme dage imellem. Altså fisketomme dage. Men så har der været så meget andet at glæde sig over. Sæler, marsvin og fugle i massevis jeg ikke kan navnene på. Og oppe på det tørre kan du se rådyr, harer og Mikkel Ræv hvis du er heldig.

Når vandet er stigende, og vandet strømmer ud over stenrevet, kan du her opleve masser af fisk. Du skal dog vade lidt forsigtigt, da stenene kan være glatte. Hen på sensommeren vokser der som oftest en del grøde op, som hæmmer strømmen, men så kan der heldigvis fiskes omkring hele næsset. Omkring kanonstillingen er det lettest at fiske, når der er lavvande. Prøv en gang imellem turen hen langs klinten og campingpladsen. Her fulgtes jeg en morgen med en fyr, jeg havde mødt samme nat, og han fangede med kort tids mellemrum to flotte fisk. 50 og 60 cm.

Nogle dage kan næsset være lidt overfyldt. Så plejer jeg at finde et andet sted at fiske. Jeg synes ikke der er grund til at klumpe sammen, der er også fisk andre steder.

Hvis der er hård vind mellem nord- og sydøst tager jeg sjældent helt ud til Trelde Næs, da vandet så oftest er utroligt grumset, pga. lerklinterne på østsiden af næsset.

Prøv en tur til Trelde Næs, det kan være vi mødes.