VEJLE FJORD, MØRKHOLT HAGE

Jeg kommer ved Mørkholt en gang eller to om året. Så plejer jeg at fiske en times tid rundt om Hagen, og det er så det. Jeg har højst fanget en håndfuld fisk her, så det afspejler vel meget godt, den smule tid jeg har brugt her.

Fra Hagen og mod vest er bunden vel nærmest gruset uden ret meget vegetation. Mod syd er der stadig ingen vegetation, men her er bunden mere sandet. Ved østenvind kan vandet være meget grumset.

Jeg har ofte hørt om gode fangster mod syd ned langs Hvidbjerg, men jeg har aldrig selv bevæget mig i den retning.