VEJLE FJORD, GENERELT

Her i denne skønne østjydske fjord fangede jeg min første havørred. Det var en smuk lille sølvblank skabning på 42 cm. Siden denne forårsdag i 1986 er det blevet til adskillige fisk. Mest havørreder, men også en del hornfisk, torsk, sild og en enkelt skrubbe. Langt de fleste har jeg fanget med fluestangen, bl.a. min til dato største havørred på 3,5 kg og 66 cm.

Jeg har fanget fisk på alle tider af året, i alt slags vejr og på alle tidspunkter af døgnet i Vejle Fjord. Men selvfølgelig har jeg da mine foretrukne steder/tidspunkter, og selvfølgelig er der noget vejr, jeg synes lugter af fisk.

Hvor og hvornår.

De vintre, hvor der ikke kommer is på fjorden, er der et godt fiskeri i inderfjorden. Specielt sydsiden har jeg haft held med. På strækningen langs med Ibæk Strandvej og videre ud gennem Andkær Vig til Holtser Hage har jeg ofte fanget fisk. Ikke de store fisk, men pæne velproportionerede ørreder mellem 40 og 50 cm. Det kan ikke undgås at fange undermålere, men sæt dem forsigtigt tilbage igen. Helst uden at løfte dem op af vandet og uden at røre dem med hænderne. Pas på 4 måneders fredningsbælterne om vinteren

I forårsmånederne er der godt gang i den langs hele fjorden, så er der ikke mere at sige om det.

Om sommeren er aften- nat- og morgenfiskeri at foretrække ved strømstederne. Holtser Hage, Mørkholt Hage og Trelde Næs som de store topscorere. Men prøv også de muslingebanker, der findes.
Det kan godt være, at hornfisk kan fanges om dagen i solskin. Men jeg har også fanget utroligt mange af dem ved traditionelt sommerfiskeri efter havørred. Og en enkelt torsk ind imellem er det også blevet til. Dog ingen over mindstemålet.

Det tidspunkt på året jeg har haft vanskeligst ved at fange fisk er om efteråret. Her har jeg aldrig rigtigt fundet fidusen, men jeg arbejder på sagen.

Vejret.

Jeg foretrækker gråt, diset vejr gerne med lidt finregn og let til frisk vind. Jeg undgår stærk østenvind ved Trelde Næs, for så får vandet samme farve som cafe au lait. Skrænterne ud mod Lillebælt består mest af ler. Ellers er det tiden og ikke vejret der bestemmer, hvornår jeg tager på fisketur.

Andet.

Læg mærke til at strømmen på sydsiden for det meste går ud af fjorden, når vandet stiger.
At sæler og marsvin skulle skræmme fiskene væk er en skrøne. Jeg har ofte fanget fisk, når disse sjove og prægtige dyr har været at se i farvandet. Jeg har set lystfiskere stå og kaste sten efter en sæl eller et marsvin. Jamen for pokker da. Nyd da synet af dem, når de endelig er der, eller tag hen og fisk et andet sted.

Jeg vil ikke bruge din tid på fisketeknik eller komme med detaljerede beskrivelser af fluemønstre. Det er der i forvejen skrevet tykke bøger om og brugt megabytes på rundt omkring på WWW. Her er derimod nogle korte beskrivelser af de steder, jeg kommer i fjorden, og oplevelser jeg her har haft. Brug det du kan og fortæl mig eventuelt om dine erfaringer i Vejle Fjord.

Jeg har indtegnet fredningsbælter på de kort, der er på de enkelte sider. Helårsfredningsbælter er skraveret, og 4 måneders fredningsbælter er blanke. Da kortene ikke er 100 procent præcise, er angivelserne af fredningsbælterne blot for at fortælle dig, hvor de findes. Respekter dem.