FISKETURE 2004

31. oktober 2004, Grindsted Å
Årets sidste tur til åen. Jeg fiskede ikke ret meget, for vandet var ekstremt grumset, og derfor havde jeg ikke den store tro på at kunne lokke fisk til fluen. Jeg gik i stedet og nød det gode vejr og tog et par billeder. Blandt andre dette.

30. september 2004, Grindsted Å
En stor stalling tog jævnligt insekter på overfladen, men jeg kunne ikke få den til at tage nogen af mine fluer. Jeg prøvede ca. 10 forskellige. Da mørket faldt på gik jeg videre med uforettet sag. De næste 3 fisk tog fluen i første hug. Her er den største.
Efter fiskeriet sad jeg og nød den flotte efterårsaften ved broen ved Utoft.

28. september 2004, Trelde Næs
Et par timers aftenfiskeri resulterede i 2 undermålere, begge ca 30 cm. Begge fisk huggede på Henriks Nandu-reje. Der var flere små fisk som viste interesse for fluen, men da skumringen kom, var det ligesom fiskene forsvandt.
Der er adskillige skraldespande placeret på omrødet ved Trelde Næs, så jeg håber ikke det er lystfiskere, som efterlader det her.

11. september 2004, Vorgod Å, Fjederholt Å, Karup Å
Lotte var til barnedåb på Sjælland, så jeg brugte hele dagen på fiskeri. Dvs. den første del af dagen brugte jeg mest på at køre rundt. Jeg ville prøve i Vorgod Å, hvor jeg aldrig før har fisket. Jeg var ved samtlige P-pladser på HSF's nordlige stykke, men jeg syntes ikke der så tiltalende ud nogle af stederne. Så jeg kørte videre til Fjederholt Å ved Okkels. Jeg var p adskillige små veje inden jeg fandt ned til åen. Der var gang i noget vejarbejde, og en masse veje var spærrede. Da jeg ikke havde noget kort med over dette område, brugte jeg mere tid i bilen end på at fiske.
Videre til Karup Å, hvor jeg sad og læste og ventede i et par timer på at regnen skulle tage af. Jeg fiskede fra hytten og ned til sommerhuset, men jeg hverken så eller mærkede fisk. Jeg kunne ellers se i bogen i hytten, at der var fanget en del fisk.
Jeg sad bl. a. og legede lidt med selvudløseren på mit nye kamera.

10. september 2004, Grindsted Å
Det forventede tørfluefiskeri i timen før solnedgang udeblev på denne sidste gode sensommerdag. Der var ellers masser af døgnfluer i luften, men de valgte altså ikke at dø på denne dag. En enkelt fisk ringede dog jævnligt, da den tog nogle små mørke insekter, som kom drivende netop her i store mængder. Fisken kunne ikke stå for en lille hareørenymfe.

6. september 2004, Grindsted Å
Jeg fiskede et par timer, mens Mette var til håndboldtræning. Mens solen stadig stod et stykke over horisonten, prøvede jeg med forskellige nymfer, men uden resultat. En størrelse 14 hareørenymfe kunne derefter lokke et par små stallinger til at hugge. Da mørket faldt på, og døngfluerne begyndte at klække var der igen en halv times fiskeri til pæne ringende fisk.
I det store hul ved sumpen, hvor jeg ikke har fanget mange fisk i år, huggede denne flotte stalling på en mørk cdc-flue, bundet lige inden jeg kørte hjemmefra.

2. september 2004, Grindsted Å
Ny stallingrekord - bundrekord altså. En lille stalling på 5 cm og ikke tykkere end min lillefinger tog en pænt stor tørflue. Utroligt. Vejret var igen fint, i modsætning til i forgårs. Omkring solnedgang fiskede jeg efter flere pæne fisk, men ingen af dem ænsede mine tørfluer, jeg fik ellers prøvet næsten hele flueæsken.

31. august 2004, Ansager Å
Den sidste sommerdag i 2004 og det føltes som om efteråret allerede var godt igang. Det var koldt, og det regnede skomagerdrenge. Jeg gik et godt stykke nedstrøms for at fiske mig vej tilbage med nymfe i åens dybe huller. I hullet under et træ fik jeg et kontant hug og kunne kort efter lande en stærk regnbue på 39 cm. Nymfen var brunlig med guldhoved. Dette var også dagens eneste kontakt med fisk. Måske skarverne gør deres indhug på åens bestand.
Et rystet billede, men fisken var god nok. Her stod fisken.

26. august 2004, Grindsted Å
Jeg kom til åen ved 17-tiden, hvor der var masser af vand men ingen overfladeaktivitet. Jeg fiskede langsomt nedstrøms med vådflue, men uden resultat. Efterhånden begyndte de små stallinger at tage små tovingede insekter på overfladen, og da mørket begyndte at falde på kom enkelte større stallinger også til overfladen. Jeg fangede 2 omkring de 30 cm på en sort polyflue med brunt hønsehackle.
Se en af stallingerne.

5. august 2004, Grindsted Å
Jeg tog en tur til, mest for at afprøve mit nye kamera, hvis noget var værd at fotografere. Der var ingen aktivitet på vandet, før mørket begyndte at falde på. Jeg så en pæn fisk ringe jævnligt på en standplads, hvor jeg før har fået pæne fisk. Fisken tog en CDC-flue fisket midt mellem 2 døgnfluer. Det var en stalling over målet. Det var ikke muligt at fotografere fisken, inden den kom ud igen pga. sump og grøde. Jeg havde dog taget et billede af åen lige netop her tidligere på aftenen.
Fisken havde standplads længst opstrøms til højre

3. august 2004, Holtser Hage
Ingen fisk af betydning, kun nogle små viste sig langs med noget ålegræs. Men solnedgangen var turen værd.

2. august 2004, Trelde Næs
Fiskede et par timer uden aktivitet omkring fluen. Der var dog fisk nok, jeg så 10-15 fisk springe helt fri af vandet. Endda 2 fisk, der sprang samtidigt lige ved siden af hinanden. Fiskene var fulstændig synkrone, det kunne have været årets fiskebillede, hvis det var blevet taget.

1. august 2004, Grindsted Å
Varmt og lummert, ikke særligt inspirerende fiskevejr. Ingen døgnfluer på vandet, men jeg fik et par enkelte småfisk på nymfe.

Uge 31 2004, Helgenæs
Jeg havde lejet et sommerhus på Helgenæs og havde en uges ferie med Mette og hendes veninde Celine. Vi besøgte en masse seværdigheder, bl.a. Kattegatcentret, Skandinavisk Dyrepark og Randers Regnskov. Jeg synes dog, det mest fascinerende var at kigge på multer. Når vi gik til vandet fra sommerhuset, endte man på en høj skrænt, hvorfra der var fin udsigt over til Ebeltoft og ned til Lushage. Det var neden for skrænten jeg for første gang så multer, op til 30-40 stykker af gangen. Helt vildt.
Jeg fiskede efter multerne et par gange, men havde ikke held med at fange en. En enkelt gang huggede en af dem på en grøn nanduflue, men efter et par sekunder var fisken væk. Fredag formiddag i høj solskin var fiskene nemme at se, men en masse grøde og tang i vandet gjorde fluefiskeri umuligt. Så i stedet stod jeg bare i vand til knæene og kiggede på fiskene, når de langsomt svømmede forbi. Det var meget svært ar løsrive sig fra dette skue.

16. juli 2004, Grindsted Å
Masser af vand og grøde i åen. Masser af græs langs bredderne, men ingen fisk viste sig. Først da mørket begyndte at falde på, kom der en klækning af døgnfluer og stallingerne tog for sig af retterne. Jeg fangede mange mindre stallinger og sluttede af med 3 i rap omkring de 30 cm.

14. juli 2004, Holtser Hage
Vinden var løjet betragteligt de seneste 2 dage, men der var stadig tung grå himmel, dog uden regn. Det var sådan en aften hvor alt kunne ske. Jeg havde flere småhug, og da jeg kørte hjem, havde jeg fanget 3 små ørreder. Ca. 20 cm alle sammen. Midtvejs på aftenen sprang en flot ørred helt fri af vandet bare 10 meter foran mig. Jeg ville godt have byttet de tre små med denne ene store fisk

12. juli 2004, Trelde Næs - Hagenør
Efter flere dage med kraftig vestenvind havde vandet samme farve som kaffe med mælk ved Trelde Næs. Jeg fiskede ikke ret meget, men havde dog selvskab af de andre fiskere, skarven, marsvinet og sælen.
Turen skulle dog ikke være helt forgæves, så jeg kørte videre til Hagenør. Her var vejret og vandet fint og i løbet af et par timer fangede jeg flere små torsk. En spinnefisker fik en fin 50 cms ørred.

8. juli 2004, Ansager Å - Grindsted Å
Vejrudsigten lød på masser af regn i løbet af eftermiddagen og aftenen, så jeg tog chancen, mens det stadig så ud til at holde nogenlunde tørt. Jeg kørte til Kølskevad for at fiske i Ansager Å. Her var der så meget vegetation langs åen, at jeg kun gad fiske efter de få fisk, der viste sig i overfladen. 2 små regnbuer tog fluen i første forsøg, mens én ikke viste nogen interesse for fluen.
Jeg kørte videre til Utoft, hvor regnen så småt begyndte at falde. Men her var der til gengæld en jævn strøm af døgnfluer, som stallingerne ivrigt guffede i sig. Jeg fangede 4-5 mindre stallinger og én mellem 35 og 40 cm, og jeg fiskede kun på det første stykke efter P-pladsen.
Den første pæne stalling i et stykke tid.

5. juli 2004, Grindsted Å
Min første fisketur i lang tid - det var rart at komme lidt ud igen. Vandet står nu højt i åen, både pga den sidste tids megen regn og pga af den megen grøde. Jeg så ingen insekter på vandet og derfor heller ingen fisk. Så for en gangs skyld prøvede jeg med vådflue. Efter blot et par kast huggede en fin bækørred, jeg fik den helt ind til land, hvor krogen så slap sit tag. Fisken var 35-40 cm. Lidt længere nedstrøms landede fluen midt i åen, hvilket fik en fisk til at komme farende som en torpedo inde fra sit skjul under brinken. Jeg nåede lige at tænke, at denne fisk bliver svær at kroge, og jeg havde den da også kun på i nogle sekunder.
Jeg sad og nød det gode vejr et stykke tid, inden jeg begav tilbage mod P-pladsen. Nu var der spredte døgnfluer på vandet, og stallingerne begyndte at røre på sig. Jeg nåede at fange 4 omkring de 30 cm og et par mindre på vejen 'hjem'.

7. juni 2004, Hagenør
Efter lidt aftensmad kørte jeg en tur til kysten, nærmere bestemt Hagenør, hvor jeg jo havde fin succes sidste gang. Det blev dog ikke helt så godt denne gang. Vejret var fint, men der var ikke meget strøm. Jeg så et par enkelte ørreder langt uden for kastevidde, men jeg krogede 3 små torsk inde på det lave vand. Helt uddød er torsken altså ikke.

7. juni 2004, Grindsted Å
Jeg var ved åen om eftermiddagen. Jeg fiskede først med nymfe, men kunne ikke lokke nogen fisk til biddet. Så prøvede jeg med en let dresset hareøreflymf og fangede 2 stallinger over 30 cm.
På min vej nedstrøms for at starte fiskeriet, havde jeg set et par gode fisk ved overfladen. Dem fiskede jeg nu til med en CDC-tørflue og fangede begge to, plus 2 stallinger mere. Alle var over 30 cm.

28. 29. maj 2004, Kongeåen Foldingbro
Et par hyggelige dage i gode venners lag i forbindelse med Danske Fluefiskeres årsmøde. Selvom jeg kun har 40 km til Kongeåen, var det min første fisketur hertil. Fredag aften startede med lidt fiskeri i koldt og blæsende vejr med drivende blygrå skyer, på godt jysk - pissekoldt. Tre kast og jeg havde fanget min første Kongeåfisk, en stalling på 38 cm. Aftenen gav senere et par små regnbuer, men vi så ikke meget til majfluerne.
Lørdag morgen startede koldt med spredte skyer, men snart skinnede og varmede solen fra en skyfri himmel. Jeg gik et par kilometer nedstrøms, hvor jeg fangede en regnbue på 35 cm på nymfe. På vej op mod campingpladsen skiftede jeg til tørflue og fiskede til nogle regnbuer, som ind imellem tog insekter på overfladen. 4-5 hidsige regnbuer mellem 25 og 30 cm og et par enkelte små bækørreder blev det til.
Tilbage på campingpladsen var Bjarne Fries dukket op, og han gav franksbrød med røget stalling til frokost - glimrende.
Så var det tid til årsmøde, men læs mere om det på Danske Fluefiskeres hjemmeside.

26. maj 2004, Hagenør, Lillebælt
Jeg ville bare en tur til kysten for at fiske, selvom det blæste 10-12 sm fra vest. Ikke lige de bedste betingelser i Vejle Fjord. Da jeg kom til Trelde Næs, så det heller ikke for godt ud. Jeg besluttede mig for at prøve en tur i Lillebælt, her måtte der være lidt læ eller i det mindste ville vinden være mere ind bagfra.
Ankommet til Hagenør, sad jeg og kiggede lidt på de andre, som fiskede og vidste ikke rigtigt om jeg gad. Jeg så nogle fisk langt ude, og da der blev en plads fri, besluttede jeg mig for at prøve. Da mørket begyndte at falde på, havde jeg først et par enkelte nap, og så blev det til 2 ørreder i rap. 41 og 42 cm. Det blev også til nogle småtorsk. Mad på bordet

20. maj 2004, Grindsted Å
Det var blæsevejr, vandet lavt og krystalklart og fiskene sky. Jeg fangede dog et par stallinger omkring de 30. Forresten startede jeg fiskeriet med en flot bækørred på 45 cm fanget nederst på stykket. Den var noget federe og i bedre kondition end de ørreder, jeg har fanget tidligere på året.
Se den flotte ørred.
Der var mange andre ude at fiske, både danskere, tyskere og hollændere, men ingen af dem fangede andet end småstallinger. Jeg talte med et par af hollænderne, bl.a. Hans van Klinken.

27. april 2004, Grindsted Å
Jeg fiskede ikke hele stykket, og jeg fiskede lidt uopmærksomt. Jeg fangede heller ikke noget særligt.
På det sidste stykke op til bilen, kom jeg i tanke om den ørred, jeg plejede at se ca. 50 m efter broen. Den plejede at stå på lavt vand lige bag en grødeklat. Jeg kunne ikke se om fisken stadig stod på sin plads fra min kasteposition, så jeg satte en lille tørflue på for ikke at skræmme den væk. Efter et par kast fik jeg fluen til at flyde lige i kanten af grødeklatten og svup - fisken stod stadig på sin plads og havde nu taget fluen.
Her er ørreden inden den genvandt sin frihed.

21. april 2004, Grindsted Å
Jeg tog eftermiddagen fri for at tilbringe den ved åen. Solen skinnede og det var varmt, nærmest sommeragtigt. Der var enkelte døgnfluer på vandet og hist og her var der fisk, som tog de små sejlskibe. Jeg besluttede mig for at prøve en tørflue, og kort efter havde jeg den første fisk på krogen. Den sled sig hurtigt fri med et par hidsige rulninger. Lidt efter havde jeg fat i den næste - en stalling ca. 30 cm. Min første fisk på tørflue i år.
Jeg skiftede til nymfe, en lille grå fætter, som jeg fiskede med hele vejen op strøms til P-pladsen. Dvs. fluen kom ikke med helt hjem, den sidder derude i nogle grene, som ligger tæt på et godt hul. Inden jeg havde mit mindre vellykkede kast, nåede fluen at lokke 3 stallinger 15, 35 og 42 cm og 2 ørreder 10 og 40 cm til at hugge.
På et tidspunkt mens jeg blindkastede fløj en fasanhøne op fra krattet lige foran mig, og jeg havde nær sat fluen i fuglens vinge. Det ville ikke have været sjovt at få fast fugl.
Her er den store stalling.

18. april 2004, Grindsted Å
En times aftenfiskeri gav 2 mindre stallinger og bækørred omkring 40 cm. Bækørreden kom dog ikke helt på land, da fluen slap sit tag i fisken efter et halvt minuts tid. Jeg fiskede igen med en grå nymfe med kuglehoved.

15. april 2004, Ansager Å
Sidste år var der alt for mange undslupne regnbuer i Ansager Å, så jeg var lidt spændt på, hvad åen ville byde på i år. Jeg fiskede opstrøms fra parkeringspladsen ved Kølskevad til hvor stykket slutter. Jeg så ingen fisk, heller ikke bare en lillebitte regnbue. Jeg prøvede forskellige nymfer, både hvad angår farve og størrelse, men lige lidt hjalp det.
På vej ned til bilen gik jeg og tjattede med en rød hacklevådflue. Jeg skulle lige have et sidste kast i hullet ved gangbroen og slam - de næste 5-10 minutter gik med at køre en stærk 42 cm regnbue træt. Se det var jo noget andet end 15 små regnbuer. I andre må også godt se.

13. april 2004, Grindsted Å
Jeg kørte til åen lige fra arbejde og fiskede indtil det begyndte at blive køligt. Jeg fiskede næsten hele stykket ved Utoft og fangede 3 stallinger omkring målet og to mindre. En lille bækørred faldt også for nymfen.
Se en af stallingerne her.

12. april 2004, Mariager Fjord
Noget nyt skulle prøves, så jeg tog turen til Mariager Fjord, helt præcis til Bilfragmenteringen. De første par timer var der solskin og blikstille vand. Jeg så et par fisk og kunne også snige mig på kastehold. Jeg kunne bare ikke få fiskene til at interessere sig for fluen. Mens jeg og en fyr fra Karup sad og nød vejret og talte løst og fast om fiskeriet, kom en medfisker slæbende på en 2-kilos ørred. Han havde fanget den på blink ude ved pynten mod Kongsdal. En flot fisk til en stolt fisker.
Da det blæste lidt op fra nordvest med skyer tog jeg en tørn mere. Denne gang fik jeg et pænt hug, men kunne ikke kroge fisken. Heller ikke senere, da vinden drejede om i nordøst, havde jeg heldet med mig. Men mon ikke jeg en anden gang tager turen til Mariager. Det var ligesom om, der kunne ske noget, hvad øjeblik det skulle være.

9. april 2004, Grindsted Å
2 dage uden fisk, det skulle være løgn, så jeg tog et par timer ved åen i den sene eftermiddag. Jeg fangede hurtigt en stalling omkring målet og lidt senere en bækørred på 40 cm. Begge fisk tog en dybtfisket nymfe.

9. april 2004, Vejle Fjord
Samme tur som i går - dog tidligere, så jeg fiskede både Trelde Næs og Holtser Hage i stigende vand. Udbyttet var også det samme som i går, nemlig ingen fisk. Jeg så dog enkelt fisk ved Holtser Hage, og fik den også til at følge efter fluen, men mere blev det ikke til.

8. april 2004, Vejle Fjord
Først fiskede jeg Trelde Næs i stigende vand, så Holtser Hage i faldende. Jeg fiskede fra 11.00 til 18.00 og hverken så, hørte eller mærkede fisk.

28. marts 2004, Saxild-Kysing Næs
Jeg fiskede først badekarret neden for Fiskekonerne igennem. Så tog jeg den lange gåtur ud til Kysing Næs, hvor jeg fiskede det sidste stykke ud mod selve næsset. Selve revet var optaget af en anden fisker, så jeg satte mig på skrænten for at nyde det gode vejr. Efter at have siddet og tænkt på ingenting i nogen tid tog jeg turen tilbage til Fiskekonerne. Her fiskede jeg igen badekarret grundigt igennem. Godt vejr, frisk luft, men ikke skyggen af fisk.

29. marts 2004, Holtser Hage
Jeg tog tidligt fri fra arbejde, da jeg fik lyst til en aftentur ved fjorden. Der var let vind fra vest og stigende vandstand, nærmest perfekte forhold for at få en fisk. Jeg fiskede først ud langs østsiden af revet og tilbage på vestsiden, så prøvede jeg en halvtimes tid inde i Andkær Vig. Jeg så eller mærkede ingen fisk - underligt.
Efter en pause prøvede jeg revet igen. Vandet var nu steget så meget at dele af revet var under vand. Jeg fiskede grundigt i det dybe vand bag revet, hvor vandet strømmede igennem. Så var der endelig en fisk, jeg kunne mærke den nappede lidt i fluen. Et par meter efter i samme kast var fisken der igen og jeg gav modhug, men fisken blev ikke hængende. Den var dog så tæt på, at jeg kunne se den vende. Det var i hvert fald ikke nogen undermåler. 10 minutter senere så jeg igen en fisk efter fluen, men denne gang uden at hugge efter den. En fin tur, som gav blod på tanden til det kommende forår.