FISKETURE 2003

21. december 2003, Borre, Horsens Fjord
Årets korteste dag, men også en af de flotteste dage i dette års december. Der var let vind med skyer fra sydvest, da jeg startede fiskeriet. Da jeg nåede spidsen af Borre Odde, blev der klart vejr og vindstille i løbet af få minutter. Ganske langsomt blev nordhimlen mørkere og mørkere. Det så utroligt flot ud. Da jeg kørte hjemad begyndte regnen at falde, den lovede snestorm (som aldrig rigtigt blev til noget) var begyndt. Jeg fangede ingen fisk og så heller ikke nogen.

13. december 2003, Trelde Næs, Vejle Fjord
Overskyet, regnbyer og ret blæsende fra vest. Stigende vand i løbet af eftermiddagen med frisk strøm ud over revet. Og masser af fisk. Jeg så fisk med jævne mellemrum og havde adskillige efter fluen, men ingen virkede særligt store. De to, jeg fangede, var begge omkring 30 cm. Da mørket begundte at sænke sig kørte jeg hjem efter en fin dag i det fri.

22. november 2003, Hundshage, Horsens Fjord
Jeg fiskede ud langs det sidste stykke af fjorden mod Hundshage og rundt om hagen uden at se eller mærke fisk. Vejrudsigten havde lovet vind mellem sydvest og vest, men den var nu mere i sydøst, så det var bidende koldt.
Jeg fik dog lige taget et billede af mig selv

15. oktober 2003, Grindsted Å, Utoft
Jeg tog eftermiddagen fri for at tage på fisketur i det strålende vejr. På vej nedstrøms langs åen, så jeg flere pæne stallinger i det lave klare vand, så det var med optimismen i behold jeg begyndte fiskeriet. Jeg fangede også ret hurtigt 3 stallinger på tørflue, en på 15 og to på 30 cm. Jeg gik også op i skoven for at se, om der var noget at hente her. Øverst på stykket lige ved foreningens skilt ringede en pæn fisk bag noget krat, som var faldet ud i vandet. Efter at have kastet til fisken en 20-25 gange, sagde jeg til mig selv, bare lige et kast til. Så tog fisken. Det var en stærk stalling på 38 cm. efter at have sat fisken tilbage i åen, stod den flere minutter lige neden for mig. Jeg betragtede længe fisken, indtil den stille og roligt forsvandt opstrøms mod dens gamle standplads.
Her er stallingen på land, og efter at være sat ud igen.

1. september 2003, Grindsted Å, Utoft
En lille kort tur til åen i flot vejr på grænsen mellem sommer og efterår. Allerlængst nedstrøms fangede jeg en bækørred på 38 cm på nymfe. Længere opstrøms fangede jeg to stallinger på tørflue, en lille en og en på 30 cm.
Se ørreden.

30. august 2003, Udbyhøj, Randers Fjord
2,5 km vadetur gennem 20 cm dybt vand giver sved på panden...og andre steder. Jeg måtte trække mine waders ned omkring anklerne og midlertidigt smide en del af mit tøj for at køle af før jeg begyndte fiskeriet. Efter en times tid fangede jeg en hornfisk, som fik lov til at vokse til næste år.
Efter nok en times fiskeri havde jeg et godt hug ret tæt på land. Jeg tog hurtigt et kort kast ud i den retning, hvor jeg havde hugget. Denne gang faldt hugget endnu mere kontant og kort efter kunne jeg kane en ørred op på den lille ø ved sejlrenden. 43 cm. Jeg så efterfølgende flere fisk, men havde ikke flere hug. Da en kæmperegnbyge dukkede op i horisonten med retning mod mig, begyndte jeg den lange wadetur tilbage til bilen. Jeg fik lige et par enkelte dryp, inden jeg nåede i land, men så blev der også åbnet for sluserne. Hornfisken bed på et Juletræ, og ørreden tog en grønlig hackleflue.
Her er ørreden.

21. august 2003, Grindsted Å, Utoft
Efter en lang arbejdsdag valgte jeg åen, frem for den cykeltur jeg havde bestemt mig for på forhånd. Det blev et valg, jeg ikke skulle fortryde. Jeg kom til åen ved 7-tiden, blæsende med tunge skyer i horisonten. Første langt nede af åen var der nogle stallinger, som ringede. Jeg gad ikke sætte en tørflue på, men alligevel fangede jeg hurtigt 5 stallinger på en lille nymfe. 3 små, en på 30 cm og en på 35 cm.
Jeg arbejdede mig opstrøms uden der skete noget, før jeg igen så en bande stallinger ringe. Lige opstrøms stallingerne så jeg en ørred med jævne mellemrum tage fluer på overfladen. Jeg satte nu en tørflue på og efter et par kast bed ørreden, en flot fisk på 40 cm. Kort tid efter fangede jeg en af stallingerne, igen 35 cm. Nu havde jeg egentlig fået nok og gik langsomt op mod bilen. Jeg standsede dog ved stedet med den store fisk nævnt den anden dag. I det begyndende mørke fik jeg øje på fisken helt inde under modsatte breds grøde. Jeg tog mig god tid, inden jeg kastede fluen på tværs af strøm og grødeklatter. Jeg kunne ikke følge fluen på grund af mørket og den lille krogstørrelse, men da jeg så en bevægelse, strammede jeg op. Efter en kort fight havde jeg landet en ørred på 48 cm endnu flottere end den første.
På vej op til bilen så jeg to andre bækørreder, men dem har jeg gemt til en senere lejlighed. Som nævnt var det en helt igennem fin tur til åen.

18. august 2003, Grindsted Å, Utoft
Dejligt stille vejr med lidt regn i luften. Jeg fangede 3 stallinger, alle ca. 35 cm. En, der ringede, tog en tørflue, en anden tog en let hareørenymfe og den sidste bed på en guldhovednymfe.
Jeg fiskede en del til en stor fisk, der med mellemrum viste sig ved modsatte bred opstrøms det sædvanlige store hul. Fisken ignorerede dog alt, den blev presenteret for.

7. august 2003, Grindsted Å, Utoft
En bækørred på ca. 40 cm og en enkelt stalling.

18. juli 2003, Grindsted Å, Utoft
Jeg fiskede 3 timer om eftermiddagen i lunt, overskyet vejr med en smule regn ind i mellem. Jeg fangede 2 stallinger ca. 25 cm, inden jeg helt inde under modsatte bred fik kontant hug af en bækørred. Efter at den havde prøvet at slippe af med fluen med et par ture ind i store grødetotter, landede jeg forsigtigt en bækørred på 45 cm. Den var i fin kondition og var flot med masser af store pletter. Så var den, jeg tidligere havde rejst til fluen næsten glemt. Alle fisk fanget på guldhovednymfer.

10. juli 2003, Grindsted Å, Utoft
Lidt aftenfiskeri gav 6 stallinger mellem 25 og 30 cm og en bækørred på 35 cm. Alle på tørflue.

6. juli 2003, Kysing Næs
Jeg så adskillige fisk rundt omkring næsset. To gange havde jeg fisk efter fluen, men de nippede bare lidt i fluen.

3. juli 2003, Ansager Å, Kølskevad
Fiskede opstrøms fra P-pladsen. Jeg fangede 5-6 af de sædvanlige regnbuer på tørflue.

1. juli 2003, Vejle Fjord, Trelde Næs
Fiskede et par timer rundt om næsset. Jeg så et par fisk langt ude, men havde ikke kontakt med nogen.

30. juni 2003, Grindsted Å, Utoft
En times fiskeri ved åen gav en bækørred ca. 40 cm på nymfe.

18. juni 2003, Grindsted Å, Utoft
Der var masser af vand i åen grundet de sidste dages megen regn og fordi grøden stod højt. Der var ingen overfladeaktivitet, så jeg fiskede med nymfe i de dybe steder. Jeg fangede dog ingenting. Næsten tilbage ved bilen fik jeg øje på en stor bækørred, over 40 cm. Selvom jeg næsten tømte flueæsken i hovedet på den, rørte fisken sig ikke ud af flækken efter nogen af fluerne. Fisken flyttede sig først, da jeg opgav den og gik forbi den. Jeg så dernæst en stalling som stod og ringede jævnligt. Et par kast til den med en tørflue og den bed på. Lidt over 30 cm.

16. juni 2003, Simested Å
Jeg var en tur i Viborg til min datters sidste eksamen, så om formiddagen tog jeg en tur til Simested Å, hvor jeg i tidernes morgen startede min karriere som fluefisker. Det var sjovt at mindes de forskellige steder langs åen, hvor jeg engang havde fanget fisk. Fiskeriet i dag var dog ikke noget at råbe hurra for. Der var ingen insekter på vandet, og jeg fangede bare et par små bækørreder. Men Lise blev da student.

12. juni 2003, Ansager Å, Kølskevad
Jeg kom til åen ved 19.30-tiden og gik nedstrøms for at starte fikseriet. Jeg så en fisk ringe og riggede grejet til. En nymfe ville fisken ikke have og heller ikke en hareøreflue, selvom den kiggede lidt på den. Så satte jeg en ny flue på, som kun bestod af noget CDC-fnuller dubbet omkring en str. 16 krog. Næsten med det samme tog fisken fluen, jeg troede det var en regnbue, så stor var min overraskelse, da fisken viste sig at være en pæn bækørred. Jeg fik den hurtigt ned i et stort grødefrit område, og landede forsigtigt fisken ind over noget vådt græs. Efter at have fjernet fluen gav jeg 40 cm bækørred friheden igen.
Senere begyndte en kraftig caenis-klækning. Det var helt vildt. Når jeg så ned over åen, så det nærmest ud som tåge, og hvis jeg fokuserede på de nærmeste insekter var det ligesom snevejr. Nå, jeg fik vel en 7-8 regnbuer mellem 15 og 25 cm. Regnbuerne væltede sig i klækkende caenis'er, det var lige før man kunne se fiskene vokse :)

10. juni 2003, Grindsted Å, Utoft
Efter at have deltaget i LEGO-cart i Grindsted fiskede jeg lige en times på hjemvejen. Jeg rejste en fisk til fluen, ellers skete der ingenting. Ingen insekter på vandet og ingen fisk at se.

2. juni 2003, Ansager Å, Kølskevad
En lille aftenstur på en times tid. Her skete der ikke meget, men jeg fangede da, de 3 regnbuer jeg så ringe. Alle 3 ca. 15 cm. Jeg havde lige et par tilskuere.

1. juni 2003, Grindsted Å, Utoft
Mette var med sin mor i byen, så jeg tog til åen tidligt om morgenen. Jeg nød gåturen gennem det dugvåde næsten ned til, hvor fiskeretten ophører. Her sad jeg længe og ventede på at se fisk ved overfladen, men intet skete. I stedet satte jeg en nymfe på og arbejdede mig langsomt op mod bilen. Det blev til 4 stallinger mellem 25 og 30 cm på hele turen. Næsten tilbage ved bilen mødte jeg Henrik og Frank fra Randers og fik en lille sludder med dem. Mens vi talte holdt jeg øje med en fisk, som ringede. Det viste sig at være nok en stalling, godt 20 cm.

30. maj 2003, Grindsted Å, Utoft
Jeg fangede 4 mindre stallinger på tørflue. Til sidst, mens jeg fiskede i det første hul efter broen, fik jeg øje på en ørred, som ringede i en lille smal stribe vand under modsatte brink. Jeg ramte det smalle stykke præcist i første kast, og ørreden tog omgående fluen. Pæn fisk, ca. 35 cm, den fik sin frihed igen.

26. maj 2003, Trelde Næs
Aftenfiskeri ved Trelde Næs. Jeg fangede 5 små ørreder, 15-20 cm alle sammen. Flere hornfisk fulgte fluen uden at gå til biddet.

25. maj 2003, Alrø
Jeg fangede 7 hornfisk i det lave vand ud for dæmningen til Alrø.

9.-10. maj 2003, Samsø
I forbindelse med Danske Fluefiskeres årsmøde om lørdagen tog jeg til Samsø om fredagen for at få så meget fiskeri ud af det som muligt. Jeg mødtes med Henrik Leth og Frank Oksborg ved færgen og vi tog til Besser for at starte fiskeriet. Vi gik sydover og prøvede stykket ned mod Udsager Hage. Her skete der ingenting. Om aftenen fiskede vi neden for campingpladsen i Kolby Kås. Her så jeg en enkelt fisk, som dog ikke var i nærheden af fluen.
Nu var der i mellemtiden dukket nogle flere fra foreningen op, så vi fik en lille hyggesnak, inden vi krøb i poserne. Om lørdagen fiskede jeg flere steder rundt på øen. Bl. a. ved Lilleøre ved starten af Staun Fjord og syd for Ballen. Stykket syd for Ballen havde en fin bund og vandet var helt krystalklart. Her havde jeg kontakt med adskillige hornfisk, men bare en fik jeg til at bide på krogen. Men kun lige længe nok til et enkelt spring, inden den røg af igen. Efter godt en times årsmøde pakkede jeg mit grej og vendte næsen hjemefter. De øvrige blev og tog søndagen med.

27. april 2003, Grindsted Å, Utoft
Jeg fiskede i to timer fra kl. 7.00 til kl. 9.00. Det var koldt og blæsende med vind fra vest. Første dag med vestenvind i lang tid. Dvs. med vinden fra ryggen. Det gav lidt knuder og jeg måtte skifte forfang, fordi jeg rodede stang, snøre og forfang sammen i en stor pærevælling. Jeg fangede dog 7 stallinger, hvoraf de 3 var over 30 cm.

18. april 2003, Grindsted Å, Utoft og Ansager Å, Kølskevad
Først til Kølskevad, hvor jeg gik længere nedstrøms, end jeg før har været. På vejen tilbage til udgangspunktet fangede jeg 4 mindre regnbueørreder. Alle på nymfe. Så kørte jeg til Utoft, hvor jeg gik helt ned til grødeopsamlingspælene. I svinget lige bag fangede jeg straks 2 stallinger en på 35 cm og en på 42 cm. Inden jeg kørte hjem havde jeg fanget 9 stallinger foruden de 2 ovennævnte. Kun en enkelt af de 9 var over 30 cm. I det lave klare vand så jeg 3 eller 4 bækørreder. Jeg fiskede til et par af dem, men ørrederne tog ingen notits af fluen, når den kom drivende lige forbi fiskene. Spøjst, stallingerne nærmest overfalder nymfen, men bækørrederne er komplet ligeglade.

16. april 2003, Grindsted Å, Utoft
Det kunne lige blive til en times fiskeri mellem arbejde og fodbold. Jeg nåede at fange 3 stallinger. 1 over 30 cm, de 2 andre lige under. Alle på grå nymfe.

15. april 2003, Vejle Fjord, Holtser Hage
Opstemt af søndagens fangst kørte jeg til fjorden for at prøve lykken. Jeg startede fiskeriet ved 17-tiden og blev ved til 20.30. Skønt vandet så fint ud, og dagens sol må have sat gang i fødeemnerne, så jeg ikke skyggen af fisk. Som tiden gik, dukkede flere og flere fiskere op. Ingen af de andre så ud til at mærke noget, de fangede i hvert fald intet.

14. april 2003, Grindsted Å, Utoft
Jeg fiskede en times tid efter arbejde. Jeg fangede først en lille stalling på en hareøreflymf. Så fik jeg en god stalling ca. 35 cm i det dybe hul ved vandingsstedet og et godt hug af en tilsvarende stalling. Den hoppede dog hurtigt af igen. I det første hul efter broen så jeg en stor fisk. Minimum 50 cm og den havde noget hvidt skimmel omkring munden. Var det en havørred, som stadig var i åen efter vinterens gydning?

13. april 2003, Saxild strand, Kysing Næs
Jeg parkerede ved Fiskekonerne og startede med at gå den lange tur helt ud til Kysing Næs, hvor jeg startede fiskeriet. Vejret var helt stille og vandet var fuldstændigt blankt. Jeg så ingen fisk og mærkede heller ingen. Efter et par timer var næsten tilbage ved udgangspunktet. Der hvor badekarret starter, så jeg en bevægelse i vandet. Jeg vadede langsomt ud og begyndte at fiske igen. I fjerde eller femte kast kom hugget. Kontant og uden forvarsel. Efter en hidsig fight landede jeg havørreden. 41 cm sølvtøj havde taget fluen, en lille grøn sag. Krop af flashchenille og hønehackle på en str. 10 krog. Fisken havde maven fuld af tanglopper.
Og så er sommeren her. Jeg kom gående langs stranden med jens-lynere, uldbukser, waders, 3 trøjer, hat og halstørklæde. I læ af klinten lå en mand og tog solbad, uden en trævl på kroppen. Det er altså kun april.

3. april 2003, Ansager Å, Kølskevad
Om ikke godt vejr, så dog bedre end for to dage siden. Det blæste stadig, men der var ikke regnvejr. Jeg fangede to regnbueørreder, igen på en lille nymfe. Den ene var stor nok til at tage med hjem.

1. april 2003, Ansager Å, Kølskevad
Jeg tog tidligt fri for at tage en tur til Ansager Å, selvom vejrudsigten ikke var for god. Der blæste en kraftig vind ned langs åen, men fiskeri var ikke helt umuligt. Jeg fangede to små regnbueørreder på en lille nymfe, inden regnen kom. Efter kort tid med både blæst og regn vendte jeg næsen hjemefter. Man er vel godtvejrsfisker :)

28. marts 2003, Grindsted Å, Utoft
Fredagens eftermiddagsmøde blev aflyst. Så var det bare at komme ud til åen. Jeg gik langt nedstrøms, mens jeg nød det varme solskinsvejr. Jeg begyndte at fiske helt nede ved gården, hvor de plejer at samle afklippet grøde op. Jeg fiskede langsomt opstrøms med nymfe og fangede straks to mindre stallinger.
Halvvejs tilbage ved P-pladsen fangede jeg to flotte stallinger i et dybt hul. Den første lige under 40 cm, den anden lige over. Det blev også til tre omkring 30 cm på en tørflue i et af de sædvanlige sving. Et par dejlige timer ved åen.

23. marts 2003, Grindsted Å, Utoft
Igen en dag med dejligt forårsvejr. Det ville være en skam ikke at bruge et par timer langs med åen. En halv times tid nede af åen, satte jeg fluen nydeligt tilrette i toppen af et birketræ. Så satte jeg mig ned og nød solskinnet, mens jeg bandt en ny flue på forfanget.
Det var mens jeg sad her, jeg fik øje på fisken, der lige så stille plukkede døgnfluer på overfladen. Det var helt inde under modsatte bred, næsten ikke til at få øje på pga. det stærke modlys fra solen. Jeg sneg mig i position til et godt kast, og med det samme min flue var landet på vandet, blev også den suget ned af fisken. Årets første stalling var en realitet.
Da jeg et par timer senere vendte næsen hjemefter, havde 8 stallinger taget et stykke jern med noget dun på for en døgnflue. 6 af 8 over 30 cm. En helt utrolig dag.

17. marts 2003, Vejle Fjord, Daugård
Jeg tog tidligt fri fra arbejde for at komme en tur til fjorden. Vejret var bare pragtfuldt. Fralandsvind og solen bagte fra syd, det var lige før, det føltes sommeragtigt. Jeg så ikke noget til fjordens ørreder, men jeg jog en lille tobis foran mig, mens jeg langsomt fiskede hen over en muslingebanke. Senere oppe på land flaksede en sommerfugl forbi, mens jeg sad og nød solskinnet. En Nældens Takvinge, hvis nogen er interesseret.

12. marts 2003, Grindsted Å, Utoft
Inspireret af det gode solskinsvejr kørte jeg ud til åen mest for at kigge og nyde det gryende forår. Jeg tog dog fiskestangen og et håndfuld fluer med i bilen. Efter at have gået en tur op og ned af åen, måtte jeg lige prøve at svinge stangen. Efter en times tid havde jeg haft hug af et par små fisk og fanget en lille fyr på 10 cm. Jeg kunne heldigvis få fisken af krogen nede i vandet, så den blev blot en oplevelse rigere. Der var mange myggelignende insekter svirrende i den nedgående sol.